Les emissions en esperanto de Ràdio Vaticana

Un dels principals mitjans de comunicació promoguts des de la Santa Seu és la molt coneguda  Ràdio Vaticana. Durant el s.XX, l’Església catòlica ha sabut anar-se adaptant als avenços tècnics en temes de comunicació, adoptant fins i tot en l’actualitat les múltiples opcions que ofereix Internet i les noves variants audiovisuals. També amb l’eclosió de les transmissions radiofòniques, el Vaticà va saber adoptar els avantatges d’un mitjà proper i capaç d’arribar fins gairebé qualsevol racó del món.

Radio Vaticana.org

El 12 de febrer de 1931, promoguda pel Sant Pare Pius XI, començaren les emissions de la Ràdio Vaticana. Gràcies al suport tècnic directe de G. Marconi, l’actualitat i novetats vinculades amb l’activitat del Papat i l’Església van poder transmetre’s en una gran varietat d’idiomes que s’anaren incoporant progressivament. L’espanyol, per exemple, s’usà per primer cop l’any 1938. L’esperanto arribaria força més tard, en la dècada dels anys setanta (abril 1976). Com a curiositat, des de l’any 1994, l’esperanto es va incorporar també a les tradicionals salutacions que el Sant Pare fa en diversos idiomes en festes senyalades com el Nadal.

Actualment, sota la direcció de la Companyia de Jesús, ha ampliat els seus serveis i també és consultable en format podcast, disposa de web pròpia amb informació actualitzada i traduccions a les llengües en què emet, etc. Pel que fa a l’esperanto, existeixen tres emissions setmanals en horari de vespre i que duren uns nou minuts. Es poden escoltar mitjançant ona curta i mitjana, via satèl.lit i, fins i tot, per Internet.

El Museu d’Esperanto de Subirats (MES) disposa d’un petit fons de programes en paper -en llengua anglesa, espanyola i francesa- tramesos per Ràdio Vaticana en els que s’informa de la programació periòdica (amb la graella on es mostren els diferents idiomes emprats) i altres temes d’actualitat vinculats amb la Santa Seu. Alguns d’ells han estat donats al Museu per A. Tur. A banda d’aquests materials, al Museu podeu trobar alguns manuals tècnics de radiodifusió escrits en esperanto així com referències escrites a emissions fetes en esperanto, com les dutes a terme pel Comissionat de Propaganda de la Generalitat durant la Guerra Civil.

Graella de programació 2011

A Internet podeu trobar nombroses referències a d’altres espais i emissores on l’esperanto té o ha tingut presència. Feu un cop d’ull, per exemple, a Radio Verda, les emissions en esperanto de Ràdio Habana o l’espai en esperanto de la versió internacional de la RAI, ràdio pública italiana.

Anuncis